Allfly.com จัดหนักโปรแสตมป์ 2 ต่อ ซื้อตั๋วแจกแสตมป์แห่งสยาม 7-Eleven มูลค่า 39 บาท หรือสะสมแสตมป์ครบ 100 บาท แลกโค้ดส่วนลดมูลค่า 200 บาท

แจกแสตมป์แห่งสยาม 7-Eleven

แจก “แสตมป์แห่งสยาม 7-Eleven มูลค่า 39 บาท”

• เงื่อนไขการรับแสตมป์

 1. เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินที่ www.allfly.com รับ “ แสตมป์แห่งสยาม 7-Eleven ” มูลค่า 39 บาท [ แสตมป์ 3 บาท จำนวน 13 ดวง ]
 2. ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
 3. ลูกค้าสามารถรับแสตมป์ได้ที่ร้าน 7-Eleven เมื่อทำการชำระค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
 4. แสตมป์แห่งสยาม 7-Eleven มูลค่า 39 บาท ต่อ 1 รายการซื้อตั๋วเครื่องบิน [Per Booking No. or Per Reservation Code]
 5. แสตมป์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ แต่สามารถนำแสตมป์ไปใช้แทนเงินสดในร้าน 7-Eleven ได้
 6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าและบริการภายในวันที่ 23 พ.ย. 61

แจกแสตมป์แห่งสยาม 7-Eleven

ใช้แสตมป์แลกส่วนลด 200 บาท ที่ร้าน 7-Eleven

• เงื่อนไขการใช้คูปองโค้ดส่วนลด Allfly.com มูลค่า 200 บาท

 1. แลกคูปองโค้ดส่วนลด 200 บาท ได้จากการนำ“ แสตมป์แห่งสยาม 7-Eleven ” มูลค่า 100 บาท + เงิน 1 บาท หรือ แต้มในบัตรเซเว่นการ์ด ตามจำนวนที่กำหนด แลกรับคูปองโค้ดส่วนลดมูลค่า 200 บาท ได้ที่ร้าน 7-Eleven ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 61 – 15 ธ.ค. 61
 2. คูปองโค้ดส่วนลดเงินสดนี้ สามารถใช้เป็นส่วนลดเงินสดมูลค่า 200 บาท เมื่อทำการซื้อตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทางทุกสายการบินรอบโลกที่เว็บไซต์ www.allfly.com ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 61 – 31 พ.ค. 62
 3. โค้ดส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดตั๋วเครื่องบิน มูลค่า 200 บาท / 1 รายการ การซื้อตั๋วเครื่องบินบนเว็บไซต์ www.allfly.com เท่านั้น สามารถอ่านวิธีการใช้โค้ดส่วนลดได้ ที่นี่
 4. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้
 5. ระยะเวลาในการใช้ส่วนลดของแต่ละโค้ดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 6. สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 7. โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. หากมีข้อสงสัยและพบปัญหา กรุณาติดต่ออีเมล์ support@allfly.com