ท่านสามารถเช็คอินออนไลน์ (Online Check-in) ก่อนการเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆ เพียงแค่คลิก เลือกที่นั่ง กรอกข้อมูล ท่านก็สามารถเที่ยวได้รอบโลก แบบไม่ต้องเสียเวลากับการต่อแถวที่สนามบิน ท่านสามารถเลือกสายการบินเพื่อเช็คอินออนไลน์ (Online Check-in) ผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินที่อนุญาติให้ทำการเช็คอินออนไลน์ สำหรับการเช็คอินออนไลน์สามารถทำได้ตั้งแต่ 1 - 24 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทาง ซึ่งเงื่อนไขการเช็คอินออนไลน์ของแต่ละสายการบินนั้นมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ท่านเลือกเดินทาง

หมายเหตุ : สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ในบางสายการบินอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องที่นั่งที่ต้องเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ของสนามบินตามปกติ เช่น ผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็น สตรีมีครรภ์ ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารก เด็กเล็กที่เดินทางโดยลำพัง ผู้ป่วยหรือบุคคลทุพลภาพ และพระภิกษุสงฆ์ กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเช็คอินออนไลน์ ของแต่ละสายการบินให้ชัดเจน เพื่อให้ท่านสามารถจัดการกับเวลาในการเดินทางไปสนามบินได้โดยไม่พลาดการเดินทางท่องเที่ยวครั้งสำคัญของท่านเอง